• head_banner_01

Varnarefni millistig

  • Varnarefni Flokkað eftir notkun/milliefni

    Varnarefni Flokkað eftir notkun/milliefni

    Vöruheiti Efnauppbygging CAS nr. 2-bútýl-1,2-bensóþíasólín-3-ón 4299-7-4 4-hýdroxýbensýlalkóhól 623-05-2 2,2-dímetýlbútýrýlklóríð 5856-77-9 N,N-dímetýlsýklóhexýlamín 98-94-2 N,N-dímetýlbensýlamín 103-83-3 Pentametýldíetýlentríamín 3030-47-5 1,3,5-Trís[3-(dímetýlamínó)própýl]hexahýdró-1,3,5-tríasín 15875-13-5 Bis(2-dímetýlamínóetýl)eter 3033-62-3 3,5-dímetýlpíperidín 35794-11-7 N,N,N...